Munkaidő Nyilvántartás vagy Jelenléti Ív

Minden cégvezető most már tisztában van azzal, hogy dolgozói munkaidejét hivatalosan is vezetnie kell. A kisebb cégeknél néhány évvel ezelőtt még a vállalkozó saját jegyzetelése alapján történt a bérszámfejtés,  a munkaidő nyilvántartás legtöbbször elmaradt. A rendszeresen ismétlődő munkaügyi ellenőrzések kényszerítették ki a munkaidő nyilvántartás szabályos vezetését.

Munkaidő nyilvántartás vagy jelenléti ív

A Munka Törvénykönyve 134. §-a rendelkezik arról, hogy nyilvántartást kell vezetni többek között a rendes és a rendkívüli munkaidő, a készenlét és a szabadság idejéről. A Munka Törvénykönyve nem határozza meg sem a nyilvántartás nevét, sem a nyilvántartás formáját. A Munka Törvénykönyve azt azonban meghatározza, hogy a nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lenni a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának. Magyarországon a “Jelenléti ív” megnevezés régóta használatos, ezért is terjedt el széles körben. Az elnevezéstől függetlenül bármely nyilvántartás betöltheti a munkaidő nyilvántartás szerepét. Kötelező azonban, hogy a rögzített adatok alapján a fent említett jogszabályi kötelezettséget teljesítse. Ez vonatkozik az általánosan használatos jelenléti ívre is.

Egyszerűen vezethető munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) itt letölthető.

Munkaidő nyilvántartás illetve jelenléti ív vezetése

A fenti fejezetben már leírtuk, milyen követelményeket kell munkaidő nyilvántartásnak teljesíteni. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkaidő nyilvántartás illetve a jelenléti ív nem csak kötelezően kitöltendő nyilvántartásként funkcionál, hanem a bérszámfejtés alapja is egyben.

A lehetőségekhez mérten célszerű a nyilvántartás vezetésénél úgy eljárni, hogy maguk a dolgozók jegyezzék be a munkaidő kezdetét és a munkaidő végét. A bejegyzésen túl, aláírásukkal is hitelesítsék azt. Ezzel sok későbbi esetlegesen felmerülő vitás kérdés előzhető meg.

A munkaidő nyilvántartás vezetése minden esetben a helyi sajátosságok függvénye, tehát alakítsuk ki úgy a rendszerünket, hogy az adott körülményeknek legjobban megfeleljen. Néhány napos vagy néhány hetes külső munka esetén használjunk az adott hétre érvényesített munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) nyomtatványt. Ez az időszakos munka után a bérszámfejtés részére leadásra kerülhet. Ne feledkezzünk meg arról, hogy minden nyomtatványt a munkavezetőnek le kell igazolnia aláírásával, legalább havonta egyszer. A rövidebb időszakra szóló nyilvántartást természetesen legalább az időszak befejezésekor le kell igazolni.

Lehetőség szerint el kell kerülni az utólagos kitöltés módszerét, hiszen a munkaidő nyilvántartás (jelenléti ív) utólagos kitöltése esetén megsértjük a jogszabályi előírást. A törvény szerint a nyilvántartásból naprakészen megállapítható legyen a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontja is.

Az alábbi cikkek is érdekelhetik:

ÁFA bevallás 2020 – M lapok kitöltése

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2020. július 1-től megváltozott. A változás egyik lényeges eleme az M lapok kitöltésére vonatkozik. Megszűnt a 100 ezer forintos értékhatár, amely a visszaigényelhető áfára és a bevallás M lapjainak kitöltésére vonatkozott. A befogadott számlákról (szállító számlák) és a számlával egy tekintet alá eső okiratokról az ÁFA

MEGNÉZEM »

Nyugdíj 2020 – Nyugdíjemelés 2020. január 1-től

A kormány 2020. január 1-től 2,8 százalékkal emeli a nyugdíjakat és a nyugdíjakkal összefüggő ellátásokat. Ez a Magyar Közlöny 200/2019. számában látott napvilágot, mégpedig a 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet formájában. A fenti kormányrendelet arról is rendelkezik, hogy a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2020. január 1-től havi 96.835 Ft

MEGNÉZEM »

Az egyéni vállalkozás szüneteltetése

Az egyéni vállalkozó esetében előfordulhat olyan időszak, amikor nem tudja vagy nem akarja vállalkozási tevékenységét végezni. Ebben az esetben nem kell a vállalkozást megszüntetni, elég csak a vállalkozói tevékenység szüneteltetése.

Hogyan kell szüneteltetés esetén eljárni?

Kinek kell a szüneteltetést bejelenteni?

MEGNÉZEM »

Könyvelés – Bankszámla kontírozás gyorsan, egyszerűen

A könyvelési munka egyik időigényes fázisa a bankszámla kivonatok kontírozása és könyvelése. A hagyományos, papír alapú bankszámla kivonatok könyvelése jellemzően a kivonatra történő kontírozási számok feljegyzésével kezdődik, majd a tételek rögzítése következik. Nagyobb forgalom esetén ez sok időt vesz igénybe, sőt előfordul néha a kontírozási számok téves feljegyzése is. Nagyobb bankkártyás forgalom esetén indokolt lehet egyes tételek összevont kezelése, de az összevonás célszerű például az egyes tételekre vonatkozó, külön feltüntetett bankköltségek esetén is.

MEGNÉZEM »

Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

Minden munkáltató tudja már, hogy a munkavállalók csak az írásban megkötött munkaszerződést követően léphetnek a vállalkozásnál munkába. Azt viszont kevesen tudják, hogy a munkáltatónak a munkaszerződésen túl írásbeli tájékoztatási kötelezettsége is van a munkavállalók felé.

MEGNÉZEM »

Ingatlan bérbeadás 2019

Egyre jobban terjed a befektetési céllal vásárolt lakóingatlanok bérbeadással történő hasznosítása. Az ingatlan bérbeadás leggyakoribb módjai: a tartós időre történő bérbeadással történő hasznosítás (lakásbérlet, albérlet), vagy a turisztikai célból történő szálláshely-szolgáltatás (fizető-vendéglátás). A lakóingatlan bérbeadása általában magánszemélyek jövedelemszerző tevékenysége, ezért ebben a cikkben a magánszemélyek ingatlan bérbeadásának szabályait ismertetjük.

MEGNÉZEM »