Számlázó Program – Online Számlázó Program

Számlázó program használata

Napjainkban szinte minden vállalkozás igyekszik a régi, kézzel kitöltött számlatömböt leváltani és helyette valamilyen számlázó programot használni. Az internetes hirdetések tele vannak ajánlatokkal, ezek egyik része a számítógépre telepített számlázó program, a másik viszont olyan online számlázó program, amely egy weboldalról azonnal használatba vehető.

Melyik programot célszerű választani? Telepíthető számlázó programot vagy online számlázó programot? Természetesen ezt a kérdést minden vállalkozónak saját magának kell eldöntenie. Amennyiben fontos egy vállalkozásnak a mobilitás vagy az otthonról történő munkavégzés lehetősége, mindenképpen az online számlázó program melletti döntés a helyes választás.

Számlázó program bejelentése a NAV-hoz

A számlázó program használójának, mint adóalanynak figyelembe kell vennie a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet előírásait. Ez a rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről rendelkezik.

A fenti rendelet szerint az adóalany köteles az általa használt számlázó program nevét, azonosítóját, fejlesztőjének nevét, annak adószámát, értékesítője nevét, adószámát továbbá beszerzésének, használata megkezdésének időpontját 30 napon belül a NAV-hoz bejelenteni. Amennyiben az adott vállalkozás a bejelentett számlázó programot tovább már nem használja, a használatból történő kivonást is be kell jelentenie.  A NAV bejelentésekhez a SZAMLAZO nyomtatványt kell használni.

Számlázó programnak minősül minden számla kibocsátására alkalmas program, természetesen ide értendő az online számlázó program is. Online számlázó program alatt a NAV az internetes hálózaton elérhető és számlázó szolgáltatást nyújtó rendszereket érti.

A számla kötelező adattartalma

A számla kötelező adattartalmának helyességét és pontosságát a számlázó programokat forgalmazó vállalkozások általában automatikusan megoldják. Kicsi a valószínűsége annak, hogy egy professzionális programozó ne tartaná be a jogszabályi előírásokat. Ezekről a kötelezettségekről másik cikkünkben már szóltunk.

Ebben a fejezetben csak arra a kötelező adattartalomra térünk ki, amelyet a felhasználó adóalanynak kell beállítania a programban illetve ellenőriznie a helyes beállításokat.

Az alanyi adómentes vállalkozás csak olyan számlát bocsáthat ki, amelyben áthárított adóösszeg, adómérték illetőleg az adótartalom meghatározására alkalmas százalékérték nem szerepel. A számlán feltüntetett szövegnek egyértelmű utalást kell tartalmazni az alanyi adómentességről. Ilyen megjegyzés lehet például: alanyi adómentes vállalkozás.

Kisadózó vállalkozás esetében törvényi kötelezettség a számlán feltüntetni a „Kisadózó” szöveget. Amennyiben a kisadózó egyben alanyi adómentes is, a következő szöveg lehet célszerű: alanyi adómentes kisadózó vállalkozás.

A vevő adószámának feltüntetése a számlán

A számlát kibocsátó vállalkozásnak akkor kell a vevő adószámát feltüntetnie a számlán, ha

  • az ügylet után a termék vevője illetve a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;
  • a számlán az  áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot.

Az alábbi cikkek is érdekelhetik:

ÁFA bevallás 2020 – M lapok kitöltése

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2020. július 1-től megváltozott. A változás egyik lényeges eleme az M lapok kitöltésére vonatkozik. Megszűnt a 100 ezer forintos értékhatár, amely a visszaigényelhető áfára és a bevallás M lapjainak kitöltésére vonatkozott. A befogadott számlákról (szállító számlák) és a számlával egy tekintet alá eső okiratokról az ÁFA

MEGNÉZEM »

Nyugdíj 2020 – Nyugdíjemelés 2020. január 1-től

A kormány 2020. január 1-től 2,8 százalékkal emeli a nyugdíjakat és a nyugdíjakkal összefüggő ellátásokat. Ez a Magyar Közlöny 200/2019. számában látott napvilágot, mégpedig a 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet formájában. A fenti kormányrendelet arról is rendelkezik, hogy a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2020. január 1-től havi 96.835 Ft

MEGNÉZEM »

Az egyéni vállalkozás szüneteltetése

Az egyéni vállalkozó esetében előfordulhat olyan időszak, amikor nem tudja vagy nem akarja vállalkozási tevékenységét végezni. Ebben az esetben nem kell a vállalkozást megszüntetni, elég csak a vállalkozói tevékenység szüneteltetése.

Hogyan kell szüneteltetés esetén eljárni?

Kinek kell a szüneteltetést bejelenteni?

MEGNÉZEM »

Könyvelés – Bankszámla kontírozás gyorsan, egyszerűen

A könyvelési munka egyik időigényes fázisa a bankszámla kivonatok kontírozása és könyvelése. A hagyományos, papír alapú bankszámla kivonatok könyvelése jellemzően a kivonatra történő kontírozási számok feljegyzésével kezdődik, majd a tételek rögzítése következik. Nagyobb forgalom esetén ez sok időt vesz igénybe, sőt előfordul néha a kontírozási számok téves feljegyzése is. Nagyobb bankkártyás forgalom esetén indokolt lehet egyes tételek összevont kezelése, de az összevonás célszerű például az egyes tételekre vonatkozó, külön feltüntetett bankköltségek esetén is.

MEGNÉZEM »

Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

Minden munkáltató tudja már, hogy a munkavállalók csak az írásban megkötött munkaszerződést követően léphetnek a vállalkozásnál munkába. Azt viszont kevesen tudják, hogy a munkáltatónak a munkaszerződésen túl írásbeli tájékoztatási kötelezettsége is van a munkavállalók felé.

MEGNÉZEM »

Ingatlan bérbeadás 2019

Egyre jobban terjed a befektetési céllal vásárolt lakóingatlanok bérbeadással történő hasznosítása. Az ingatlan bérbeadás leggyakoribb módjai: a tartós időre történő bérbeadással történő hasznosítás (lakásbérlet, albérlet), vagy a turisztikai célból történő szálláshely-szolgáltatás (fizető-vendéglátás). A lakóingatlan bérbeadása általában magánszemélyek jövedelemszerző tevékenysége, ezért ebben a cikkben a magánszemélyek ingatlan bérbeadásának szabályait ismertetjük.

MEGNÉZEM »