Számlatükör – Immateriális javak

Az immateriális javak a számvitelben a befektetett eszközök közé tartoznak. Befektetett eszközként csak olyan eszközt szabad a könyvekben szerepeltetni, amely a vállalkozás tevékenységét tartósan, egy éven túl is szolgálja. Immateriális javak alatt a nem anyagi eszközöket értjük. Ide tartoznak a vagyoni értékű jogok, a szellemi termékek és az üzleti vagy cégérték.