Az egyéni vállalkozás szüneteltetése

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése

Az egyéni vállalkozó esetében előfordulhat olyan időszak, amikor nem tudja vagy nem akarja vállalkozási tevékenységét végezni. Ebben az esetben nem kell a vállalkozást megszüntetni, elég csak a vállalkozói tevékenység szüneteltetése.

Az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói tevékenységet minimum 1 hónapig és legfeljebb 2 évig lehet szüneteltetni (2017 előtt ez az időszak 5 év volt). KATA-s vállalkozás szüneteltetését is lehet kérni, ez esetben a vállalkozó a szüneteltetés ideje alatt mentesül a KATA adó megfizetése alól. Amennyiben az egyéni vállalkozó a szüneteltetés kezdetétől számított 2 év eltelte után sem kezdi meg vállalkozási tevékenységét, a vállalkozás automatikusan megszüntetésre kerül.

FONTOS, hogy céget nem lehet szüneteltetni, csak az egyéni vállalkozás szüneteltetése megengedett.

A vállalkozói tevékenység szüneteltetésének bejelentése

A vállalkozói tevékenység szüneteltetését be kell jelenteni az illetékes önkormányzathoz (Budapesten a fővárosi önkormányzathoz), a NAV-hoz és a kamarához.

Amennyiben az egyéni vállalkozó rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal, azt a hatóságnak személyesen vagy postai úton le kell adni. Az igazolványt a hatóság érvényteleníti, és ezt a tényt bejegyzi a nyilvántartásba. 

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének bejelentése az önkormányzathoz

A bejelentést a fővárosi önkormányzatnál elektronikusan kell megtenni, a fenti kép szerint.

Az önkormányzat a változásbejelentési űrlap alapján bejegyzi a nyilvántartásba a szünetelés tényét és kezdő időpontját.  A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. A szünetelés bejelentése után az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységet nem végezhet, de az addig keletkezett és az azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit köteles teljesíteni. Amennyiben a szünetelés ideje alatt székhelyet változtat, azt az önkormányzathoz szintén köteles bejelenteni.

Amennyiben az egyéni vállalkozó a szünetelés után folytatni kívánja tevékenységét, akkor ismét bejelentést kell tennie. A tevékenység folytatásának kezdő napja ez esetben is a bejelentést követő nap. Az önkormányzati hatóság a szünetelés záró napját bejegyzi a nyilvántartásba, és erről elektronikus úton értesíti a NAV-ot. A tevékenység folytatását tehát a NAV-hoz már nem kell bejelenteni.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének bejelentése a NAV-hoz

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését a T101E jelű nyomtatványon kell bejelenteni a NAV-hoz. Figyelni kell arra, hogy KATA-s vállalkozó esetében a havi fizetési kötelezettség mindazon hónapok esetében fennáll, amely hónapban akár egy napig is fennállt a vállalkozási tevékenység.  A tevékenység ismételt folytatását a NAV-hoz nem kell bejelenteni, mert arról az önkormányzat majd elektronikusan tájékoztatja a NAV-ot.

Bejelentés a kamarához

Az egy évnél hosszabb szüneteltetést akkor érdemes a kamarához bejelenteni, ha a szünetelés az egész évben fennáll, ellenkező esetben a kamara ragaszkodik az éves kamarai tagdíj megfizetéséhez.