ÁFA bevallás 2020 – M lapok kitöltése

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2020. július 1-től megváltozott. A változás egyik lényeges eleme az M lapok kitöltésére vonatkozik. Megszűnt a 100 ezer forintos értékhatár, amely a visszaigényelhető áfára és a bevallás M lapjainak kitöltésére vonatkozott. A befogadott számlákról (szállító számlák) és a számlával egy tekintet alá eső okiratokról az ÁFA …

TOVÁBBÁFA bevallás 2020 – M lapok kitöltése

Nyugdíj 2020 – Nyugdíjemelés 2020. január 1-től

A kormány 2020. január 1-től 2,8 százalékkal emeli a nyugdíjakat és a nyugdíjakkal összefüggő ellátásokat. Ez a Magyar Közlöny 200/2019. számában látott napvilágot, mégpedig a 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet formájában. A fenti kormányrendelet arról is rendelkezik, hogy a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2020. január 1-től havi 96.835 Ft …

TOVÁBBNyugdíj 2020 – Nyugdíjemelés 2020. január 1-től

Az egyéni vállalkozás szüneteltetése

Az egyéni vállalkozó esetében előfordulhat olyan időszak, amikor nem tudja vagy nem akarja vállalkozási tevékenységét végezni. Ebben az esetben nem kell a vállalkozást megszüntetni, elég csak a vállalkozói tevékenység szüneteltetése.

Hogyan kell szüneteltetés esetén eljárni?

Kinek kell a szüneteltetést bejelenteni?

Könyvelés – Bankszámla kontírozás gyorsan, egyszerűen

A könyvelési munka egyik időigényes fázisa a bankszámla kivonatok kontírozása és könyvelése. A hagyományos, papír alapú bankszámla kivonatok könyvelése jellemzően a kivonatra történő kontírozási számok feljegyzésével kezdődik, majd a tételek rögzítése következik. Nagyobb forgalom esetén ez sok időt vesz igénybe, sőt előfordul néha a kontírozási számok téves feljegyzése is. Nagyobb bankkártyás forgalom esetén indokolt lehet egyes tételek összevont kezelése, de az összevonás célszerű például az egyes tételekre vonatkozó, külön feltüntetett bankköltségek esetén is.

Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

Minden munkáltató tudja már, hogy a munkavállalók csak az írásban megkötött munkaszerződést követően léphetnek a vállalkozásnál munkába. Azt viszont kevesen tudják, hogy a munkáltatónak a munkaszerződésen túl írásbeli tájékoztatási kötelezettsége is van a munkavállalók felé.

Ingatlan bérbeadás 2019

Egyre jobban terjed a befektetési céllal vásárolt lakóingatlanok bérbeadással történő hasznosítása. Az ingatlan bérbeadás leggyakoribb módjai: a tartós időre történő bérbeadással történő hasznosítás (lakásbérlet, albérlet), vagy a turisztikai célból történő szálláshely-szolgáltatás (fizető-vendéglátás). A lakóingatlan bérbeadása általában magánszemélyek jövedelemszerző tevékenysége, ezért ebben a cikkben a magánszemélyek ingatlan bérbeadásának szabályait ismertetjük.

Pénzmosás Elleni Törvény

A pénzmosás elleni törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen a hatóságok hatékonyan felléphessenek. A törvény megalkotása lehetővé teszi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni következetes és hatékony küzdelmet. A törvényi szabályozás célja továbbá, hogy megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek legális tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását.

Számlatükör – Tárgyi eszközök – Ingatlanok

Tárgyi eszközök azok a használatba vett és üzembe helyezett anyagi eszközök és tenyészállatok, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozó tevékenységét. Ezen kívül ide tartoznak a beruházások, a beruházásokra adott előlegek és a a tárgyi eszközök értékhelyesbítése.

Számlatükör – Immateriális javak

Az immateriális javak a számvitelben a befektetett eszközök közé tartoznak. Befektetett eszközként csak olyan eszközt szabad a könyvekben szerepeltetni, amely a vállalkozás tevékenységét tartósan, egy éven túl is szolgálja. Immateriális javak alatt a nem anyagi eszközöket értjük. Ide tartoznak a vagyoni értékű jogok, a szellemi termékek és az üzleti vagy cégérték.

Értékcsökkenés 2019 – Értékcsökkenési leírás számítása

Az értékcsökkenési leírás változásának lényege, hogy 2019-től az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek és a vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozók egy összegben, költségként elszámolhatják a 200 ezer forintnál kisebb értékű tárgyi eszközök értékét.