Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

Minden munkáltató tudja már, hogy a munkavállalók csak az írásban megkötött munkaszerződést követően léphetnek a vállalkozásnál munkába. Azt viszont kevesen tudják, hogy a munkáltatónak a munkaszerződésen túl írásbeli tájékoztatási kötelezettsége is van a munkavállalók felé.

Miről kell tájékoztatni a munkavállalókat?

A  munkáltató tájékoztatási kötelezettségét a Munka Törvénykönyve írja elő. Minden munkáltatónak írásban kell tájékoztatni munkavállalóit, legalább az alábbi kötelező tartalommal:

 • a munkavállaló napi munkaideje;
 • az alapbéren túli munkabér és egyéb juttatás összege (az alapbér a munkaszerződés kötelező eleme);
 • a munkabér elszámolásának módja;
 • a munkabérfizetés gyakorisága;
 • a munkabér kifizetésének napja;
 • a munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok;
 • a szabadság mértéke és számítási módja;
 • a szabadság kiadásának módja;
 • a felmondási idő megállapításának szabályai;
 • a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e;
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója.

A fenti kötelező tartalmi elemeken túl a munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást már a munkaszerződés megkötésekor dokumentálni kellett, de fontossága miatt célszerű a tájékoztatóban is kitérni erre.

A Munka Törvénykönyve is kimondja, hogy a munkáltató a munkavállalókra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak a  jogszabályokban meghatározott esetekben vagy a munkavállaló kifejezett hozzájárulásával közölhet.

 Erre az írásbeli tájékoztatóra a következő elnevezéseket is gyakran használják: munkavállalói tájékoztató vagy munkáltatói tájékoztató. A lényegen ez nem változtat, a megléte és annak dokumentálása a fontos.

Mikor kell a tájékoztatni a munkavállalókat?

A törvény szerint a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül kell az írásbeli tájékoztatást megtenni. Természetesen az írásbeli tájékoztatást meg kell ismételni akkor, ha az abban szereplő adatok megváltoznak vagy a tájékoztató tartalmát bővíteni szükséges.

Javasoljuk mindenkinek, hogy tekintse át a korábbi tájékoztatások tartalmát, illetve hiány esetén mielőbb pótolja azt.

A jelenlegi jogszabályoknak megfelelően szerkesztett munkáltatói tájékoztató innen letölthető.