Pénzmosás Elleni Törvény

A pénzmosás elleni törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen a hatóságok hatékonyan felléphessenek. A törvény megalkotása lehetővé teszi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása  elleni következetes és hatékony küzdelmet. A törvényi szabályozás célja továbbá, hogy megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek legális tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását. 

Kire vonatkozik a pénzmosás elleni törvény?

E törvény hatálya a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező, alábbi tevékenységeket végzőkre terjed ki:

 • hitelintézetek,
 • pénzügyi szolgáltatók,
 • foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézmények,
 • önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak,
 • nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzők,
 • ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzők,
 • könyvvizsgálói tevékenységet végzők,
 • könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzők,
 • játékkaszinót, kártyatermet működtetők vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezők,
 • nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedők,
 • árukereskedők, amennyiben tevékenységük folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogadnak el,
 • ügyvédek, ügyvédi irodák, európai közösségi jogászok, európai közösségi jogászi irodák, kamarai jogtanácsosok,
 • közjegyzők,
 • bizalmi vagyonkezelők.

Pénzmosás elleni szabályzat

A pénzmosás elleni törvény 65. §-a előírja, hogy a törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében a szolgáltató köteles belső szabályzatot készíteni. Ez azt jelenti, hogy a fentebb felsorolt szolgáltatóknak belső szabályzatukban kell meghatározniuk a pénzmosás megakadályozása érdekében teendő intézkedéseket.

A belső szabályzatnak olyannak kell lenni, hogy az megfeleljen a törvény és a végrehajtási rendelet szerinti tartalmi elemeknek. A belső szabályzat tartalma nem lehet ellentétben a vonatkozó jogszabállyal és a törvény céljával.

Pénzmosás elleni szabályzat tartalma

A pénzmosás elleni szabályzatnak tartalmaznia a kell a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló rendelkezéseket is.

A pénzmosás elleni belső szabályzat kötelező tartalma röviden az alábbiakban foglalható össze:

 • a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló körülmények megállapításának szempontjai;
 • az ügyfél azonosításának eljárási rendje;
 • a tényleges tulajdonos azonosításának eljárási rendje;
 • ügyfél-átvilágítás eljárási rendje;
 • az ügyfél-átvilágítás során alkalmazandó eljárási, magatartási normák;
 • az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás;
 • hatóságnak történő bejelentés belső eljárási rendje és formája;
 • a kijelölt személy neve, beosztása, elérhetősége;
 • gyanús körülmények esetén az ügylet felfüggesztésének belső eljárási rendje;
 • adatkezelési szabályok;
 • képzési programokon történő részvétel;
 • belső ellenőrző és információs rendszer ismertetése;
 • hiányos adatokkal érkező pénzátutalások észlelésének és kezelésének belső eljárási rendje.
A pénzmosás elleni szabályzat kötelező tatalmi elemeiről a 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet ad részletes útmutatást.