Számlatükör – Tárgyi eszközök – Ingatlanok

Tárgyi eszközök meghatározása

Először is tisztázni kell a tárgyi eszközök fogalmát. Legjobb, ha ragaszkodunk a  2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) meghatározásához. Tehát a tárgyi eszközök azok az üzembe helyezett anyagi eszközök és tenyészállatok, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozó tevékenységét. Ezen kívül ide tartoznak a beruházások, a beruházásokra adott előlegek és a tárgyi eszközök értékhelyesbítése.

Az anyagi eszközök lehetnek:

 • földterület,
 • telek, telkesítés,
 • erdő,
 • ültetvény,
 • épület,
 • egyéb építmény,
 • műszaki berendezés,
 • gép,
 • jármű,
 • üzemi és üzleti felszerelés,
 • egyéb berendezés,
 • ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok.

Tárgyi eszközök - Ingatlanok - Számlatükör

12. – 16. TÁRGYI ESZKÖZÖK

12. INGATLANOK

 • 121. Földterület
Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület után, kivéve, ha azt bányaművelésre vagy veszélyes hulladék tárolására vették igénybe.
 
 • 122. Telek, telkesítés
Az ingatlanok közé kerül besorolásra a földterület, a telek és a telkesítés is, továbbá a kapcsolódó vagyoni értékű jogok.
 
 • 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok épületekben
 • 124. Egyéb építmények
 • 125. Üzemkörön kívüli ingatlanok
 • 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
 • 127. Ingatlanok értékhelyesbítése
 • 128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 • 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése