Számlatükör – Immateriális javak

Immateriális javak fogalma

Az immateriális javak a számvitelben a befektetett eszközök közé tartoznak. Befektetett eszközként csak olyan eszközt szabad a könyvekben szerepeltetni, amely a vállalkozás tevékenységét tartósan, egy éven túl is szolgálja. Immateriális javak alatt a nem anyagi eszközöket értjük. Ide tartoznak a vagyoni értékű jogok, a szellemi termékek és az üzleti vagy cégérték. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nem tartoznak az immateriális javak közé, azokat az ingatlanoknál kell kimutatni. A számviteli törvény szerint az alapítás-átszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is kimutatható az immateriális javak között. Ide tartoznak még az immateriális javakra adott előlegek és az immateriális javak értékhelyesbítése.

Immateriális javak - Számlatükör

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

  • 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Az alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, átalakításával vagy jelentős bővítésével kapcsolatos költségeket lehet kimutatni. Ezek a költségek jellemzően a közvetlen önköltségbe tartoznak és várható a megtérülésük. Ilyenek lehetnek például egyes kutatási tevékenységek költségei, továbbá a jelentős átszervezéssel járó költségek is.

  • 112. Kísérlet fejlesztés aktivált értéke

A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként a jövőben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés eredménye érdekében felmerült közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet figyelembe venni. Ezek csak olyan költségek lehetnek amelyek az aktiválható termékekben (szellemi termék, tárgyi eszköz, készlet) nem számolhatók el. Itt lehet kimutatni a megkezdett, de az üzleti évben be nem fejezett kísérleti fejlesztés közvetlen költségeit is. Az alapkutatás és az alkalmazott kutatás költségei, továbbá kísérleti fejlesztés közvetett és általános költségei itt nem számolhatók el.

  • 113. Vagyoni értékű jogok

Vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni az immateriális javak között, amelyek ingatlanhoz nem kapcsolódnak. Ilyen lehet például a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog és a szellemi termékek felhasználási joga.

  • 114. Szellemi termékek

Szellemi termékek közé kell sorolni az iparjogvédelemben részesülő alkotásokat, a szerzői jogvédelemben részesülő termékeket, a szomszédos jogokat, a titkos szellemi javakat. Ezeket akkor is ide kell sorolni, ha nem is vették használatba.

  • 115. Üzleti vagy cégérték

Üzleti vagy cégérték a megvásárolt üzletágért fizetett ellenérték és a tételesen állományba vett eszközök piaci értékének különbözete. Itt figyelembe kell venni az esetlegesen átvállalt kötelezettségek értékét is. Üzleti vagy cégérték akkor keletkezik, ha az előzőek szerint számított összeg pozitív.

  • 117. Immateriális javak értékhelyesbítése

Immateriális javak értékhelyesbítéseként csak a vagyoni értékű jogok és  a szellemi termékek piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet számolható el.

  • 118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

Immateriális javak esetében terven felüli értékcsökkenés akkor számolható el, ha könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint piaci értéke.

  • 119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 
Terv szerinti értékcsökkenést a rendeltetésszerűen használatba vett és üzembe helyezett immateriális javak után addig lehet elszámolni amíg azokat rendeltetésük szerint használják.

Az alábbi cikkek is érdekelhetik:

ÁFA bevallás 2020 – M lapok kitöltése

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2020. július 1-től megváltozott. A változás egyik lényeges eleme az M lapok kitöltésére vonatkozik. Megszűnt a 100 ezer forintos értékhatár, amely a visszaigényelhető áfára és a bevallás M lapjainak kitöltésére vonatkozott. A befogadott számlákról (szállító számlák) és a számlával egy tekintet alá eső okiratokról az ÁFA

MEGNÉZEM »

Nyugdíj 2020 – Nyugdíjemelés 2020. január 1-től

A kormány 2020. január 1-től 2,8 százalékkal emeli a nyugdíjakat és a nyugdíjakkal összefüggő ellátásokat. Ez a Magyar Közlöny 200/2019. számában látott napvilágot, mégpedig a 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet formájában. A fenti kormányrendelet arról is rendelkezik, hogy a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2020. január 1-től havi 96.835 Ft

MEGNÉZEM »

Az egyéni vállalkozás szüneteltetése

Az egyéni vállalkozó esetében előfordulhat olyan időszak, amikor nem tudja vagy nem akarja vállalkozási tevékenységét végezni. Ebben az esetben nem kell a vállalkozást megszüntetni, elég csak a vállalkozói tevékenység szüneteltetése.

Hogyan kell szüneteltetés esetén eljárni?

Kinek kell a szüneteltetést bejelenteni?

MEGNÉZEM »

Könyvelés – Bankszámla kontírozás gyorsan, egyszerűen

A könyvelési munka egyik időigényes fázisa a bankszámla kivonatok kontírozása és könyvelése. A hagyományos, papír alapú bankszámla kivonatok könyvelése jellemzően a kivonatra történő kontírozási számok feljegyzésével kezdődik, majd a tételek rögzítése következik. Nagyobb forgalom esetén ez sok időt vesz igénybe, sőt előfordul néha a kontírozási számok téves feljegyzése is. Nagyobb bankkártyás forgalom esetén indokolt lehet egyes tételek összevont kezelése, de az összevonás célszerű például az egyes tételekre vonatkozó, külön feltüntetett bankköltségek esetén is.

MEGNÉZEM »

Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

Minden munkáltató tudja már, hogy a munkavállalók csak az írásban megkötött munkaszerződést követően léphetnek a vállalkozásnál munkába. Azt viszont kevesen tudják, hogy a munkáltatónak a munkaszerződésen túl írásbeli tájékoztatási kötelezettsége is van a munkavállalók felé.

MEGNÉZEM »

Ingatlan bérbeadás 2019

Egyre jobban terjed a befektetési céllal vásárolt lakóingatlanok bérbeadással történő hasznosítása. Az ingatlan bérbeadás leggyakoribb módjai: a tartós időre történő bérbeadással történő hasznosítás (lakásbérlet, albérlet), vagy a turisztikai célból történő szálláshely-szolgáltatás (fizető-vendéglátás). A lakóingatlan bérbeadása általában magánszemélyek jövedelemszerző tevékenysége, ezért ebben a cikkben a magánszemélyek ingatlan bérbeadásának szabályait ismertetjük.

MEGNÉZEM »